El ple del Consell Comarcal de la Segarra, celebrat ahir a Granyena, va servir per aprovar el pressupost previst per a l'exercici 2010, amb un import global de 9.151.887,75 euros, el que suposa un augment del 2,65% respecte l'exercici de 2009. Segons el president comarcal, Xavier Casoliva, aquesta lleu variació ve donada per l'augment dels serveis tècnics que des del Consell es presten als ajuntaments de la comarca, fet que fa augmentar també les subvencions que es reben per aquest concepte i, de retruc, també les despeses. Així, la partida que concentra aquests conceptes (taxes i preus públics) és la que experimenta un major augment, passant d'1.324.005,81 euros al 2009 als 1.709.460,99 al 2010, és a dir, una variació del 29,11%.